• Mijn Dichtstbijzijnde Stad

Categorie Perceel of Kavel toegevoegd bij Seri Sani

kavelVanwege de hoge animo voor het plaatsen van percelen en of kavels heeft Seri Sani besloten om deze groep advertenties een eigen categorie toe te kennen. Hierdoor zullen deze soort advertenties niet alleen door onze bezoekers gerangschikt en  gemakkelijk gevonden worden maar ook buiten Seri Sani op internet beter geïndexeerd worden waardoor andere potentiële belangstellenden sneller op de hoogte gesteld kunnen worden.