Verboden of verdachte objecten en diensten

Seri Sani is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Seri Sani is hierbij niet betrokken.

De verkoop en aankoop van objecten en diensten op Seri Sani is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een object of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via Seri Sani mag worden verkocht.

Daarnaast stelt Seri Sani zelf ook regels met betrekking tot het plaatsen van advertenties en het gebruik van haar platform. In sommige gevallen wijkt Seri Sani hierbij af van bovenstaand uitgangspunt en verbieden deze regels het aanbieden van sommige objecten en diensten, ook als handel in deze volgens geldende wet- en regelgeving niet verboden is.

Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden en verdachte objecten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van objecten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via Seri Sani, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er objecten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van objecten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel.

Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Als gebruiker van Seri Sani bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde objecten en diensten wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde objecten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een rechtswinkel bij u in de buurt.

Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:
Uw advertentie kan worden verwijderd (zonder restitutie van het advertentietarief)
Uw account kan worden geschorst
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende

Bezocht 823 keer, 1 Vandaag bezocht