• Mijn Dichtstbijzijnde Stad

III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

III Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

A. Diensten en Vakmensen

1. Regels voor het plaatsen van beoordelingen
1.1. Het plaatsen van een beoordeling en een reactie

Een beoordeling is een schriftelijke ervaring van een Gebruiker met een Adverteerder in de  groep Diensten en Vakmensen. Een beoordeling wordt bij alle Advertenties van de desbetreffende Adverteerder geplaatst. Iedere Gebruiker kan bij de Advertentie van de Adverteerder zijn eigen beoordeling schrijven.

Als een Gebruiker een beoordeling bij een Advertentie heeft geschreven, kan de Adverteerder hier eenmaal op reageren door te klikken op de knop ‘schrijf een reactie’. De reactie verschijnt direct onder de beoordeling.

1.2. De regels voor een beoordeling

Een beoordeling:
a. moet naar waarheid worden ingevuld;
b. moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder;
c. moet betrekking hebben op een uitgevoerde klus/dienst;
d. mag geen scheld- of kwetsende woorden bevatten; en
e. mag geen privacygevoelige informatie bevatten (zoals adresgegevens, websites, etc.);
f. mag geen commerciële boodschappen bevatten.
1.3. Beoordelingen kunnen ook negatief zijn. Negatieve beoordelingen worden niet verwijderd, tenzij de beoordeling onmiskenbaar onrechtmatig is en/of in strijd is met één van de bovenstaande regels. In dat geval is Seri Sani gerechtigd de beoordeling te verwijderen. Een Adverteerder die van mening is dat de verwijdering onjuist is, kan hiervoor bezwaar aantekenen bij de Seri Sani Gebruikersjury.

B. Auto’s 

1.  Regels voor het plaatsen van Advertenties

1.1.  In iedere Advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de Advertentie te hergebruiken voor een andere auto.

1.2. Indien de auto die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te vermelden of een prijs per maand (lease). Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het automerk of een foto uit een catalogus).

1.4. Iedere Advertentie dient in de juiste (merk) rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.
1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Auto’s een Advertentie te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop rubriek in de groep Auto Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep Auto’s Advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen en overige auto-gerelateerde diensten.

1.4.2. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor auto’s.

C. Betaalde Advertenties

1. Betalingen

1.1.  Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Seri Sani gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Seri Sani tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Seri Sani gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Seri Sani voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

1.4. Seri Sani kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

Seri Sani brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Seri Sani, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Seri Sani’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn Seri Sani’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

D. Seri Sani Klussen Voorwaarden

1. Regels voor het plaatsen van en reageren op een Klus

1.1. Seri Sani Klussen is een rubriek binnen de Seri Sani website waarin een opdrachtgever een Advertentie kan plaatsen. In deze Advertentie wordt een klus beschreven die geschikt is om te worden uitgevoerd door een vakman (een “Klus”). Vakmensen kunnen in de rubriek Seri Sani Klussen op een dergelijke Klus reageren door te e-mailen of te bieden (een “Reactie”). De opdrachtgever en de vakman kunnen daarop een overeenkomst sluiten met betrekking tot de uitvoering van de Klus.

1.2. Seri Sani is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de vakman betreffende een Klus die volgt uit een Reactie. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de vakman dienen onderling te worden opgelost. Seri Sani is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Klus die door de vakman is uitgevoerd. Seri Sani verleent geen enkele garantie op de door de vakmannen uitgevoerde diensten.

1.3. Seri Sani is te allen tijde gerechtigd om Klussen of Reacties te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of indien Seri Sani daartoe om andere redenen aanleiding ziet.

1.4. De opdrachtgever plaatst een Advertentie met een beschrijving van de Klus. De Advertentie heeft een duur van 28 dagen. 

2. Reactie-tegoed

2.1. Een vakman kan een Reactie plaatsen door middel van het kopen van een bundel Reactie-tegoed op de Seri Sani website (“Reactie-tegoed”). Het Reactie-tegoed is geldig gedurende 6 maanden. Ingeval tussen Seri Sani en de vakman niets is bepaald over de periode waarin de vakman gebruik kan maken van zijn Reactie-tegoed, bedraagt deze periode 12 maanden.

2.2. Vakmensen kunnen hun Reactie-tegoed enkel gebruiken indien zij een Advertentie op de Seri Sani website hebben of bij aanschaf van hun Reactie-tegoed een Advertentie op de Seri Sani website plaatsen. Per Klus wordt één Reactie uit het Reactie-tegoed betaald, ongeacht de hoeveelheid berichten en/of biedingen die in het kader van de desbetreffende Klus worden gecommuniceerd. Ingeval een Klus na een Reactie wordt verwijderd omdat deze in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden zal Seri Sani het gebruikte Reactie-tegoed niet crediteren.